Zoeken naar product

   

Hier kunt u softlinks, artikelnummer, catalogustekst en trefwoorden invoeren.

Verklaring m.b.t. gegevensbescherming

OPERTIS GmbH, 34454 Bad Arolsen (hieronder kort OPERTIS genoemd) dankt u voor uw bezoek aan onze webpagina's en voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Ons Internetaanbod is zodanig vormgegeven dat slechts zoveel persoonsgerelateerde gegevens worden ingewonnen, verwerkt en gebruikt als nodig zijn.

Persoonlijke gegevens die wij bij het bezoek aan de webpagina's inwinnen - zoals bijvoorbeeld bij het aanvragen van onze Newsletter - worden verwerkt met inachtneming van de Duitse voorschriften m.b.t. het recht van databescherming. Onze medewerkers zijn verplicht om de databeschermingsvoorschriften in acht te nemen.

Inwinning en verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens worden slechts opgeslagen, als u ons deze zelf, bv. in het kader van een registratie c.q. bij een contactopname, aangeeft en dit met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Gebruik en doorgifte van persoonlijke gegevens en klantenbeheer

OPERTIS gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in de telkens daarvoor vereiste omvang voor technische administratie van de webpagina's, voor klantenbeheer en voor de marketing. Wij geven uw persoonlijke gegevens ingeval van aanvragen voor brochures uitsluitend voor het verzenden van brochures door aan door ons aangewezen bedrijven. Overdracht van persoonsgerelateerde gegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten gebeurt uitsluitend in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers en aangewezen dienstverleners zijn door ons verplicht tot vertrouwelijkheid.

OPERTIS zal uw persoonsgerelateerde gegevens noch aan derden verkopen noch anderszins op de markt brengen.

Veiligheid

OPERTIS treft de vereiste technische en organisatorische maatregelen om uw door ons opgeslagen en gebruikte persoonsgerelateerde gegevens bv. tegen toegang door ongeautoriseerde personen, tegen manipulatie, verlies, vernieling of onrechtmatige openbaarmaking te behoeden.

Deze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.

Datenintegrität

OPERTIS verarbeitet personenbezogene Daten nur zu den Zwecken, zu denen sie erhoben wurden und gemäß dieser Datenschutzerklärung. Wir unternehmen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, richtig, vollständig und aktuell sind. Dabei sind wir darauf angewiesen, dass Sie uns Ihre geänderten personenbezogenen Daten mitteilen.

Newsletter

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens ook in het kader van abonnementen op de Newsletter. Hierbij worden door OPERTIS uitsluitend uw voor de verzending vereiste e-mailadres, uw voor- en achternaam en adresinformatie verzameld, opgeslagen en gebruikt. U kunt de Newsletter te allen tijde afmelden met de afmeldfunctie waarover u in elke Newsletter kunt beschikken. De toezending van onze Newsletter wordt in dit geval onmiddellijk gestaakt.

Informatierecht

U hebt te allen tijde het recht kosteloos informatie over de bij OPERTIS over uw persoon opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens te verlangen. Een desbetreffend informatieverzoek dient ofwel via e-mail naar het adres datenschutz@opertis.de ofwel per telefax naar het abonneenummer +49 (0)5691 / 82-99 391 aan ons te worden gesteld en wordt terstond per e-mail of telefax beantwoord.

Contact

Bij klachten en opmerkingen over het inwinnen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens door OPERTIS kunt u zich wenden tot onze met gegevensbescherming verantwoordelijke medewerker. Wij nemen ook uw suggesties uiterst serieus.

Mocht er ondanks al onze inspanningen m.b.t. de juistheid van de gegevens foutieve informatie aanwezig zijn, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

OPERTIS GmbH
Reinhard Gerbig
Auf dem Hagen 1
D - 34454 Bad Arolsen
datenschutz@opertis.de